Upis


U navedene programe obuke može se upisati kandidat koji ima:

  • navršenih 18 godina života;
  • psihofizičke uslove za savladavanje obrazovnog programa;
  • završenu osnovnu školu radi završetka programa srednjeg stručnog obrazovanja odraslih za sticanje prve kvalifikacije ili prethodno stečenu srednju stučnu spremu za programe prekvalifikacije ili dokvalifikacije;
  • najmanje osnovnu školu za programe osposobljavanja za razne poslove.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

  1. Prijava za upis (dobija se u školi)
  2. Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi – original ili ovjerena kopija
  3. Svjedočanstvo i diploma o stečenoj stručnoj spremi – orginal ili ovjerena kopija (za program prekvalifikacije ili dokvalifikacije)
  4. Rodni list
  5. Kopija lične karte